ហាងបញ្ជាំ TTP Pawn Shop

  • ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន: ត្រូវបានបង្កើតឡើងនាថ្ងៃ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
  • ផលិតផល និងសេវាកម្ម: ទទួលបញ្ជាំចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យដូចជា ប្លង់ដី និងប្លង់ផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ ម៉ូតូ គ្រឿងអលង្ការ (មាស ពេជ្រ ផ្លាកទីន ផ្សេងៗ) និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទ

សេវាបញ្ចាំមានដូចជា:

01

អចលនទ្រព្យ

02

គ្រឿងអលង្ការ

03

យាន្តយន្ត

04

គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

ចក្ខុវិស័យ

ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនកាន់តែល្បីឈ្មោះ ព្រោះថាកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអតិថិជនទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនយើងទាំងតម្លៃ គុណភាព សេវាកម្ម ទាំងការទទួលខុសត្រូវគឺធ្វើបានល្អ។

ទស្សនវិស័យ

ឈានមុខគេ ក្នុងការបំលែងទ្រព្យ ទៅជាសាច់ប្រាក់ដោយធ្វើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុង តំបន់។

បេសកកម្ម

ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស សម្រាប់គ្រប់គ្នា ក្នុងការចូលរួមចំណែក ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម។

គុណតម្លៃ

ជួយឱ្យអតិថិជន ទទួលបានប្រាក់ឆាប់រហ័ស តាមរយៈការផ្តល់នូវ ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុសាមញ្ញ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទី

ប្រភេទអតិថិជន

អ្នកមានជីវភាពមធ្យម និងជីវភាពកំរិតខ្ពស់

ទីតាំង

ប្រភេទចលនទ្រព្យ

មានទទួលបញ្ជាំចលនទ្រព្យ គ្រប់ប្រភេទដូចជាឡាន ម៉ូតូ និង កាតគ្រីម៉ូតូ ឡាន ដោយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ មានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងសេវាកម្មឆាប់រហ័សទាន់ចិត្តដល់អតិថិជនដែលមានតម្រូវការផ្សេងៗ យើងមាន អ្នកជំនាញក្នុងការវាយតម្លៃឡាន ម៉ូតូរបស់លោកអ្នកសមស្រប តាមទីផ្សារជាក់ស្តែង លោកអ្នកត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ភ្ជាប់មកជាមួយ។ យើងមានឃ្លាំងរឹងមាំ សម្រាប់រក្សាទុកនូវឡានម៉ូតូលោកអ្នក​មិនឲ្យមានការខូចខាតនិងមានសុវត្តិភាពបំផុត

គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទ

មានទទូលបញ្ចាំ គ្រឿងអេឡិកត្រូនិក​ ដូចជាទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រយួរដៃ កាមេរ៉ា ទូរទស្សន៌ និងឧបករណ៌អេឡិចត្រូនិកជាច្រើនទៀត។​ យើង​មាន​អ្នកជំនាញ​វាយតម្លៃ​​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​ផ្តល់​តម្លៃ​ខ្ពស់​ស្របតាម​ទីផ្សារ​ជាក់ស្តែង។ សុវត្ថិភាពៈ យើង​មាន​ការថែរក្សាសុវត្ថិភាព​ និង​ទូរដែក​សម្រាប់​ទុកដាក់​ទ្រព្យ​របស់លោកអ្នក មិនឲ្យមានការខូចខាត ឬបាត់បង់ឡើយ

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ

ទទួលបញ្ជាំអចលនទ្រព្យដូចជា ប្លង់ដី និងប្លង់ផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ គ្រឿងអលង្ការ (មាស ពេជ្រ ផ្លាកទីន ផ្សេងៗ) គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចគ្រប់ប្រភេទ។ អ្នកជំនាញចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃជាក់ស្តែង។ យើងមាន ទូរដែកសម្រាប់ទុកដាក់ថែរក្សា ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

គ្រឿងអលង្ការ

មានទទូលបញ្ចាំ គ្រឿងអលង្ការ ដូជា មាស ពេជ្រ ផ្លាកទីន ក្នុងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។ យើងមានអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នក និងផ្តល់ជូននូវតម្លៃ ដែលសមស្របតាមទីផ្សារជាក់ស្តែង។ យើងមាននិតិវិធីសុវត្តិភាព និងទូរដែកសម្រាប់ទុកដាក់ថែរក្សារបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកប្រកបដោយសុវត្តិភាព។